MPSV

Cílem podniku je sice podnikání, tzn. vytváření hospodářského zisku, ale přidanou hodnotou je solidarita a pomoc těm, kteří se stali skupinou znevýhodněnou na trhu práce.

Sociální podnik zaměstnává určité procento znevýhodněných osob a tím je začleňuje do společenského života. Snižování nezaměstnanosti sociální podnik přispívá k řešení problémů v komunitě sociálních skupin.

Havířovský sociální podnik vytvořil pracovní místa pro osoby ze sociálně vyloučených lokalit, pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, což je základní princip sociálního podnikání.

Více se dozvíte zde: http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/