MPSV

Havířovský sociální podnik, s.r.o. zahájil svou činnost na počátku roku 2015 jako zcela nový subjekt v oblasti sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji.

Po založení se společnost začala soustředit na menší zakázky v místě působnosti, převážně bourací a demontážní práce a dále pak na rekonstrukce a opravy bytových jednotek. Rozsah prací se postupně rozšiřuje a roste kapacita a pružnost firmy.

Naší prvořadou prioritou je posílení pozice na trhu služeb a nabídnout pracovní příležitosti osobám ohroženým sociálním vyloučením.

Cílem našeho podnikání je zajistit takové podnikatelské činnosti, abychom byli konkurenceschopní, vytvářeli jistý zisk a při tom mohli zaměstnávat i osoby sociálně vyloučené. Práce s těmito osobami je náročná s ohledem na jejich dlouhou dobu pro zapracování, horší pracovní výkony, nutnost dohledu a potřebu řešení i přidružených problémů. Překlenout počáteční období nám má pomoci Projekt EU – Operační program zaměstnanost. Díky tomu jsme mohli rozšířit portfolio nabízených služeb, které nám umožní další, hlubší práci s cílovou skupinou.